Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Gästrikland Hedesunda Berg
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Event <context>
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Berg, Hedesunda, Gävle, Gästrikland, Gävleborg, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • armbygel
 • band
 • ben
 • bergskristall, glasfluss
 • beslag
 • brodd
 • brons
 • cu-leg
 • doppsko
 • eldstål
 • fragment
 • föremål
 • hänge
 • järn
 • kaka
 • kam
 • kniv
 • krampa
 • krok
 • nit
 • nit/spik
 • organiskt
 • pärla
 • ring
 • sax
 • spik
 • spjutspets
 • spänne
 • svärd
Fyndplats<itemName>
Berg
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data