Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Dokument

Object

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
  • Officersfullmakt 1935.
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
  • Dokument rörande RO/kn Arvid Bertil Lindén (f.1908), I 12, Eksjö: Officersfullmakt som RO/underlöjtnant, 1935. Undertecknad av H M Konung Gustaf V.
Material<itemMaterial>
Papper
sakord<itemName>
Dokument
Subject <subject>
  • Cultural history
Collection <collection>
  • Miliseum
preciserat sakord <itemSpecification>
  • Officersfullmakt: RO/ult A B Lindén I 12, 1935
Identifikationsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Miliseum
Link to source <url>

Teknisk data