Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.), nyare tid (1500 e.Kr. - 2100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Lappland Åsele Elgsjö
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd från Medeltid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd från Nyare tid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd från Stenålder
Event <context>
 • Aktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Elgsjö, Åsele, Åsele, Lappland, Västerbotten, Sverige.
 • Aktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Elgsjö, Åsele, Åsele, Lappland, Västerbotten, Sverige.
 • Aktivitet 1500 - 2099 i Elgsjö, Åsele, Åsele, Lappland, Västerbotten, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • bergart
 • klubba
 • kniv
 • kvartsit
 • skiffer
 • spets
 • spjutspets
Fyndplats<itemName>
Elgsjö
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Cultural history
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data