Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), nyare tid (1500 e.Kr. - 2100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Värmland By Säffle stad, Sund
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd från Nyare tid
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Säffle stad, Sund, By, Säffle, Värmland, Värmland, Sverige.
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Säffle stad, Sund, By, Säffle, Värmland, Värmland, Sverige.
 • Aktivitet 1500 - 2099 i Säffle stad, Sund, By, Säffle, Värmland, Värmland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • ben
 • ben/horn
 • bergkristall, glas
 • beslag
 • brodd
 • brons
 • bryne
 • bränd lera
 • dragkrok
 • elddon
 • flinta
 • föremål
 • glas
 • glas, glasfluss
 • hästbetsel
 • järn
 • järnslagg
 • kam
 • keramik
 • kniv
 • krok
 • kärl
 • kärna
 • lekare
 • lerklining
 • märla
 • nit
 • nyckel
 • nål
 • nålhus
 • pincett
 • pärla
 • pärlspridare
 • sandsten
 • silver
 • slagg
 • sländtrissa
 • spik
 • spjutspets
 • sten
 • sölja
 • täcksten
 • vikt
 • vävtyngd
Fyndplats<itemName>
Säffle stad, Sund
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Cultural history
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data