Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västmanland, Västerås, Västmanland, Björksta
Terräng <itemDescription>
  • Moränrygg. Igenväxande park.
Orientering <itemDescription>
  • 5 m SV om uppfartsväg.
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Jansson, SBF, 1964, Västmanlands runinskrifter, Vs 15, s. 44-49 och där anförd litteratur.
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Vs 15
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten, 2,85 m hög, 2,5 m bred (NNV-SSÖ) och intill 0.35 m tjock. Ristning på stenens NÖ och SV sidor. Runhöjd 7-10 cm. Enligt Västmanlands runinskrifter är ristningen på oskadade partier djup och ty... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Grau, O.: Beskrivning över Vestmanland, 1754, 2 upplaga 1904, sid495. Brate, E. 1898, ATA, Björksta, Kyringe. Hofberg, H.:Vestmanlands fornlämningar, VFÅ 1901, sid 19. Rannsakningarefter antiquitet... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Björksta, Västerås, Västmanland, Västmanland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data