Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gävleborg, Gävle, Gästrikland, Hille
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Runstensfragment (Gs 18c) 62 x 54 x 11 cm, av rödgrå gävlesandsten, med inskriften "...ual'aukli-..." och en bildframställning av man med korsstav åkande i vagn eller båt? Påträffades 1943 av P. Westi... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Jansson, SBF, 1981, Gästriklands runinskrifter, Gs 18c, s. 185 och där anförd litteratur
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: Gs 18c
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Hille, Gävle, Gästrikland, Gävleborg.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data