BILDER

betsel av järn

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna, 2016-06-08, SHMM
Copyright: <presImageCopyright> SHMM
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> yngre järnålder (400 e.Kr. - 1100 e.Kr.) - medeltid (1100 e.Kr. - 1500 E.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Gotland Vallstena Vallstenarum
Anmärkning <itemDescription>
  • saknar fynd-och undernummer, fynd från åker
Event <context>
  • Undersökt/Insamlat i Vallstena, Gotland, Gotland, Gotland, Sverige.
  • Brukad 400 e.Kr. - 1099 e.Kr. i Vallstena, Gotland, Gotland, Gotland, Sverige.
Material<itemMaterial>
järn
Sakord<itemName>
betsel
Subject <subject>
  • Archaeology
Collection <collection>
  • c0
Inventarienummer <itemNumber>
SHM Föremålsidentitet <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data