Tillbaka till sökresultatet

Fäbod

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Värmland, Årjäng, Värmland, Östervallskog
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • LMV Gävle, akt R95 12:4, 1788-89.
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Fäbodlämning, ca 300x30-150 m (NNÖ-SSV). Området inlagt efter1788-89 års karta (akt R95 12:4, LMV Gävle). Inom området påträffadesenstaka röjningsrösen, vid 1994 års inventering. Området var dockbitvi... Visa hela
Terräng <itemDescription>
  • Avsatser och sluttningar av V-sluttning av moränrygg (N-V).Skogsmark (igenväxande kalhygge, igenväxande åker, granskog).Åkermark.
Event <context>
  • Belägen i Östervallskog, Årjäng, Värmland, Värmland.
Lämningstyp<itemName>
Fäbod
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Fäbod
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data