Tillbaka till sökresultatet

Brott/täkt

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västra Götaland, Tanum, Bohuslän, Kville
Terräng <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Östlund, A. 2011. Verksamhetsområde Hamburgsund, Arkeologisk utredning. RIO Kulturkooperativ, rapport 120. (RAÄ dnr. 321-2396-2011)
Skadestatus <itemDescription>
Vegetation <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Granitbrott, 9x7 m och 0,7 m h. Konkav mot S. Märken efter bredkil. Uttag i 1 nivå. Lös sten har nyttjats. Naturliga slag. Skrotsten och block. Påträffad vid särskild utredning (RAÄ dnr 321-2396-2011)... Visa hela
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Kville, Tanum, Bohuslän, Västra Götaland.
Lämningstyp<itemName>
Brott/täkt
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Brott/täkt
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Övrig kulturhistorisk lämning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data