Tillbaka till sökresultatet

Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Uppsala, Enköping, Uppland, Hjälsta
Orientering <itemDescription>
 • 32 m N 40cg V om NV knuten på ekonomibyggnad.
Terräng <itemDescription>
 • Moränrygg (NV-SÖ), skogsdunge, betesmark.
Undersökningsstatus <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Extern identitet: Ansvarig organisation: Riksantikvarieämbetet, Externt register: Sveriges runinskrifter, Extern identitet: U 813
Beskrivning <itemDescription>
 • Runstensfragment, ljusgrå granit, 1,05 m hög, 0,7 m bred (NNV-SSÖ), 0,3 m tjock. Ristningen på VSV sidan. Fragmentet står uppstöttat av smärre stenar och lutar mot en jordfast sten i ÖNÖ.
  Enligt uppg...

  Visa hela
Placering <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Wessén och Jansson, 1949-51, Upplands runinskrifter 3, U 813, s. 423 ff., samt där angiven litteratur.
Event <context>
 • Belägen i Hjälsta, Enköping, Uppland, Uppsala.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Runristning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data