Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.), medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.), nyare tid (1500 e.Kr. - 2100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Västergötland Otterstad Läckö slott
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd, osäkert från Medeltid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Obekant från Medeltid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Obekant från Nyare tid
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Läckö slott, Otterstad, Lidköping, Västergötland, Västra Götaland, Sverige.
 • Obekant aktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Läckö slott, Otterstad, Lidköping, Västergötland, Västra Götaland, Sverige.
 • Obekant aktivitet 1500 - 2099 i Läckö slott, Otterstad, Lidköping, Västergötland, Västra Götaland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • bly
 • brons
 • fingerborg
 • järn
 • nyckel
 • plomb
 • sigillstamp
 • stamp
Fyndplats<itemName>
Läckö slott
Subject <subject>
 • Cultural history
Fyndtyp <itemSpecification>
 • Boplatsfynd, osäkert
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data