Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Västergötland Horn Kyrkbacken
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd från Järnålder
Event <context>
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Kyrkbacken, Horn, Skövde, Västergötland, Västra Götaland, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • beslag
 • harts
 • hartstätning
 • järn
 • keramik
 • kärl
 • pryl
 • skära
 • spänne
Fyndplats<itemName>
Kyrkbacken
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data