utgrävning, utgrävningar, antikvarisk kontroll

Föremål

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 2017
Place <presPlaceLabel> Europa, Sverige, Västergötland, Göteborg, Inom Vallgraven, kv. blomsterkvasten, Södra Larmgatan 7
Dokument / beskrivet i <itemDescription>
  • Arkeologisk rapport 2017:08
Klassifikation OCM (smal) <itemDescription>
Namn / grävaktör <itemDescription>
  • Göteborgs Stadsmuseum
Inventarienummer <itemDescription>
Fornlämningstyp / historisk tid <itemDescription>
Namn / exploatör <itemDescription>
  • Lennart Wallenstam Byggnads AB
Typ av förvärv <itemDescription>
Klassifikation OCM (smal) <itemDescription>
Gata/adress / fyndort <itemDescription>
Arkeologisk period <itemDescription>
  • tidigmodern tid (1500 e. Kr - 1850 e. Kr)
Arkeologisk period <itemDescription>
Arkeologisk period <itemDescription>
Event <context>
  • Hittad 2017 i Göteborg, Göteborg, Västergötland, Sverige, Europa av Wennberg, Tom.
Sakord<itemName>
antikvarisk kontroll
utgrävningar
utgrävning
Subject <subject>
  • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Fornlämningsnummer / RAÄ <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data