Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Dalarnas museum

Namn

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Calle Eklung (Wikimedia Commons)
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Organization
Beskrivning <itemDescription>
  • Dalarnas museums samlingar har sin grund i Fornminnesföreningens insamlingsverksamhet från 1862. Specialiteter är dräkt och textilier, folkkonst, folkmusik, grafik och Selma Lagerlöfs bibliotek. Museet har dessutom en omfattande konstverksamhet. Arkitekt Hakon Ahlberg har ritat museet, invigt 1962, liksom Konsthallen (från 1936), som museet är sammanbyggt med.
Event <context>
  • Verkade i Falun.
Visat namn<itemName>
Dalarnas museum
Subject <subject>
  • Cultural history
Libris-id / samma som <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data