Tillbaka till sökresultatet

Förenklad rapport rörande arkeologisk förundersökning inom fornlämning, Nyköping 231:1 (stadslager) samt fornlämning 64:1 (Nyköpingshus), Nyköpings socken och kommun, Södermanlands län.

Rapport

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Place <presPlaceLabel> Län: Södermanland; Kommun: Nyköping; Landskap: Södermanland; Socken: Nyköping
Title <itemTitle> Förenklad rapport rörande arkeologisk förundersökning inom fornlämning, Nyköping 231:1 (stadslager) samt fornlämning 64:1 (Nyköpingshus), Nyköpings socken och kommun, Södermanlands län.
Event <context>
  • Tillkomst i Sverige av Berg, Peter.
  • Utgivning 2015 av Sörmlands museum.
  • Arkiverad 2018-11-29 .
Titel<itemName>
Förenklad rapport rörande arkeologisk förundersökning inom fornlämning, Nyköping 231:1 (stadslager) samt fornlämning 64:1 (Nyköpingshus), Nyköpings socken och kommun, Södermanlands län.
Classifikation <itemClassName>
  • Rapport
Kulturarvsdata URI <itemNumber>
  • http://kulturarvsdata.se/raa/samla/7928
Identifierare <itemNumber>
  • 201400240 Rapport 0e840e17-2105-46bc-a6a4-bdc8321980cf
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data