Tillbaka till sökresultatet

Håslövs bytomt : boplatslämningar från sten- och järnålder samt ett järnåldersgravfält : Skåne, Håslövs socken, Norra Håslöv 34:4, RAÄ 12, Vellinge kommun : Dnr 422-0915-2010 : översiktlig arkeologisk förundersökning 2010

Rapport

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Place <presPlaceLabel> Län: Skåne; Kommun: Vellinge; Landskap: Skåne; Socken: Håslöv
Title <itemTitle> Håslövs bytomt : boplatslämningar från sten- och järnålder samt ett järnåldersgravfält : Skåne, Håslövs socken, Norra Håslöv 34:4, RAÄ 12, Vellinge kommun : Dnr 422-0915-2010 : översiktlig arkeologisk förundersökning 2010
Event <context>
  • Tillkomst i Sverige av Larsson, Stefan & Kjällquist, Mathilda.
  • Utgivning 2010 av UV Syd, Riksantikvarieämbetet.
  • Arkiverad 2017-12-12 .
Titel<itemName>
Håslövs bytomt : boplatslämningar från sten- och järnålder samt ett järnåldersgravfält : Skåne, Håslövs socken, Norra Håslöv 34:4, RAÄ 12, Vellinge kommun : Dnr 422-0915-2010 : översiktlig arkeologisk förundersökning 2010
Classifikation <itemClassName>
  • Rapport
Kulturarvsdata URI <itemNumber>
  • http://kulturarvsdata.se/raa/samla/5064
Identifierare <itemNumber>
  • 201000033 Rapport 49e9e1e7-794d-4497-9f71-2e9df3e9cd93
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data