Runristning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Halland, Halmstad, Halland, Getinge
Terräng <itemDescription>
  • I kyrkans vapenhus, vid S väggen.
Skadestatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Danmarks runinskrifter. sid. 396-398, fig. 813-815.
Placering <itemDescription>
  • I byggnad eller under vatten
Beskrivning <itemDescription>
  • Runsten, granit, 1.5 m h, 0.5 m br vid basen och 0.3 m tj, något avsmalnande och tunnare uppåt. Stenen är ornerad med ett fabeldjur med korta framben, en fågelfigur, ett treuddigt ornament, två kors, ... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Getinge, Halmstad, Halland, Halland.
Lämningstyp<itemName>
Runristning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Runristning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data