Tillbaka till sökresultatet

Hyreskontrakt. Stall m.m.

Document

link to gallery
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Samhälls- och Rättsvetenskap. Hyreskontrakt. Stall m.m. Hyresgäst (där inget annat står) Johanna Kempe, f. Wallis. Hyresvärd: Sterbhusdelegarna efter Herr J. L. Gestrin. Nr 6 a Nybrogatan. I stall med tre spiltor m.m. Stockholm den 23 mars 1895. 1.10.1895-1.10.1899.
Event <context>
  • Ägd av Johanna Kempe, f. Wallis.
Keywords <itemKeyWord>
  • Arkivhandling
  • Stall m.m.
Nyckelord<itemName>
Hyreskontrakt
Collection <collection>
  • 64. LXIV Arkiv
HWY inv.nr. <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Hallwylska museet
Link to source <url>

Teknisk data