Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Visitkort från generalkonsul Fredrik Adelborg

Document

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Två visitkort från generalkonsul Fredrik Adelborg. Båda daterade 1916, vikt i övre högra hörnet, står på nedre vänstra hörnet "Federated Malay State", otydlig handskrift i nedre högra hörnet, möjligen "Fredrikshofsgatan".
Event <context>
  • Ägd av Fredrik Adelborg.
Nyckelord<itemName>
Visitkort
Classifikation <itemClassName>
  • Visitkort (Dokument och handlingar, Kort)
Collection <collection>
  • 64. LXIV Arkiv
HWY inv.nr. <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Hallwylska museet
Link to source <url>

Teknisk data