Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Visitkort från Oscar G. von Heidenstam, Kammarherre.

Document

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Beskrivning <itemDescription>
  • Fjorton visitkort från Kammarherre Oscar G. von Heidenstam. Första kortet är utan datum. Adress (nedre högra hörnet) Bergabo, Djurgården. Andra kortet är utan datum. Tredje kortet är utan datum, vikt i nedre högra hörnet. Fjärde kortet daterat 1916, vikt i övre vänstra hörnet. Femte kortet daterat 1916, vikt i nedre högra hörnet. Sjätte kortet daterat 1917. Sjunde kortet daterat1918. Handskrift ".... Visa hela
Event <context>
  • Ägd av Oscar G. von Heidenstam.
Nyckelord<itemName>
Visitkort
Classifikation <itemClassName>
  • Visitkort (Dokument och handlingar, Kort)
Collection <collection>
  • 64. LXIV Arkiv
HWY inv.nr. <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Hallwylska museet
Link to source <url>

Teknisk data