Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Dokument

Object

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
  • Dokument rörande RO/kn Arvid Bertil Lindén (f.1908), I 12, Eksjö: Tjänsteförteckning 1930-1941, avgångsbetyg från Infanteriets officersaspirantskola 1930-31, utdrag ur betygsrulla från KUngl Krigsskolans reservofficerskurs 1932, urkund Finlands Vita Ros ordens medalj av 1 klass, 1956.
Föremålsbeskrivning <itemDescription>
  • Samling av originaldokument.
Material<itemMaterial>
Papper
sakord<itemName>
Dokument
Subject <subject>
  • Cultural history
Collection <collection>
  • Miliseum
preciserat sakord <itemSpecification>
  • Tjänsteförteckning, betyg och urkund: RO/kn A B Lindén, I 12
Identifikationsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Miliseum
Link to source <url>

Teknisk data