Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Bok

Litteratur

link to gallery
By: <presImageByline>Föremålsfoto Morgan Olsson/Blekinge museum
Copyright: <presImageCopyright> Blekinge museum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Date <presTimeLabel> 1787
Place <presPlaceLabel> Tryckort: Stockholm
Title <itemTitle> Blm 8586 - Bok
Beskrivning <itemDescription>
  • Bok om skogsvård och jakt, "Kort Utdrag Af alla Kongl. Förordningar och Bref, rörande Skogarnes wård och nyttjande i Riket, Samt Jagt Diurfång". Mjuk, blågrå pärm.
    Gåva 1917-08-11 av grosshandlare Carl Stjernberg, Karlskrona.

Event <context>
  • Producerades 1787 - .
Titel<itemName>
Bok
Subject <subject>
  • Cultural history
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Blekinge museum
Link to source <url>

Teknisk data