Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Kulturlämning
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Uppland Ekerö Helgö, Husgrupp 2
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Boplatsfynd från Järnålder
Event <context>
 • Boplatsaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Helgö, Husgrupp 2, Ekerö, Ekerö, Uppland, Stockholm, Sverige.
Keyword <itemKeyWord>
 • avdrivningsplatta
 • barr
 • beslag
 • bleck
 • bly
 • borr
 • brodd
 • brons
 • bryne
 • bränd lera
 • bärnsten
 • degel
 • dräktnål
 • flinta
 • fragment
 • föremål
 • gjutform
 • glas
 • glasfluss
 • guld
 • jotnisk sandsten
 • järn
 • keramik
 • kil
 • kniv
 • kärl
 • lerskiffer
 • lås
 • malsten
 • mejsel
 • mynt
 • nit
 • nyckel
 • polersten
 • puns
 • pärla
 • remändebeslag
 • ring
 • råämne
 • sandsten
 • silver
 • skiffrig mosten
 • slagg
 • smälta
 • spelpjäs
 • spik
 • spänne
 • sten
 • syl
 • ten
 • ten/ring
 • täljsten
 • ugnsfoder
 • verktyg
 • vikt
 • vävtyngd
 • ämnesjärn
Fyndplats<itemName>
Helgö, Husgrupp 2
Subject <subject>
 • Archaeology
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data