Grav- och boplatsområde

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Österåker, Uppland, Österåker
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Orientering <itemDescription>
  • 1) 3 m NÖ om kraftledning (NV-SÖ)
Terräng <itemDescription>
  • Hällavsatser i SÖ-ssluttningen av hällbunden bergshöjd medställvis moränavlagringar. Skogsmark, blandskog
Skadestatus <itemDescription>
Ingående lämningar <itemDescription>
  • Stensättning - Konstruktion: Stenfylld, Form: Rund, antal 3
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Stensättning, rest av, röseliknande rund, nu 5-7 m diam och0,3-0,6 m h. Fyllning av 0,3-0,7 m st stenar. Vilar på kammen avberghäll. En stor del av fyllningen utkastad och nu belägen påtorvbunden a... Visa hela
Event <context>
  • Belägen i Österåker, Österåker, Uppland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Grav- och boplatsområde
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Grav- och boplatsområde
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data