Accession

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Date <presTimeLabel> 2010
Kommentar <itemDescription>
  • Vr, Södra Råda sn, Raä 19:1, Södra Råda gamla kyrkplats
Event <context>
  • Förvärvad 2010 .
Accession<itemName>
KML
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data