BILDER

Brev

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Andersson, Johan Gunnar
Copyright: <presImageCopyright> Utgången upphovsrätt
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1931-11-05
Text i dokument <itemDescription>
  • 0080. / Den 5 november 1931 / Herr Direktören och Kommendören m.m / L. Brusewitz / Heimdalsvägen 18, / Djursholm. / Käre Broder Brusewitz! / Jag vill för dagen endast meddela att jag nu återfått diplomet från Karlgren och att jag översänt detsamma till Direktör Ekström tillsammans med ett brev, varav kopia här bilägges. / Din med varm tacksamhet tillgivne
Event <context>
  • Mottagen av Brusewitz, Lennart.
  • Tillverkad 1931-11-05 av Andersson, Johan Gunnar.
Typ av dokument<itemName>
Brev
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument-ID <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data