BILDER

Vs15 Målhammar

Foto

link to gallery
By: <presImageByline>Lundberg, Bengt A
Copyright: <presImageCopyright> Lundberg, Bengt A
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 1998-06-10 00:00:00
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Västmanland; Kommun: Västerås; Landskap: Västmanland; Socken: Björksta
Title <itemTitle> Vs15 Målhammar
Beskrivning <itemDescription>
  • Runstenen har inskrift på två sidor. Inskriften på denna sida lyder: Hägulv lät göra detta minnesmärke efter Knut, sin fader, och efter Gudlög, hans syster. Balle reste stenen. Balle. Knut.
    Fotosyfte: Bildarkivet

Event <context>
  • Tillkomst 1998-06-10 i Vs15 Målhammar, Björksta, Västerås, Västmanland, Västmanland, Sverige av Lundberg, Bengt A.
  • Arkiverad 2020-12-01 .
Titel<itemName>
Vs15 Målhammar
Classifikation <itemClassName>
  • Fotografi
Identifierare <itemNumber>
  • KMB_16000300016721_ff988626
Kulturmiljöbild objekt-id <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data