Tillbaka till sökresultatet

BILDER

anläggning, bebyggelse, utbildning och vetenskap

bebyggelse

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Upphovsrätt utslocknad
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Building
Byggnad <itemDescription>
Litteraturhänvisning <itemDescription>
 • Årsberättelse avgiven av Göteborgs allmänna skolstyrelse Årstryck : Läsåret... - Göteborg, 1960-1961
Litteraturhänvisning <itemDescription>
 • Skolhuset : idé och form / Hjördis Kristenson. - Lund : Signum, 2005
Litteraturhänvisning <itemDescription>
 • Skollokaler (Karl Johansskolan. Artikel i:Göteborgs allmänna folkskolestyrelses berättelse. Årstryck : För läsåret 1924-1925
Litteraturhänvisning <itemDescription>
 • Restaurerat : Karl Johansskolan, Göteborg : Finkänsligt utan underdånighet : Kommentar / Solveig Schulz. Artikel i: Arkitektur ISSN 0004-2021 Nr 5 (1992), s. 19
Litteraturhänvisning <itemDescription>
 • Hundra år i skolans tjänst : Nedslag i Göteborgs skolhistoria / Folke Eriksson
Beskrivning <itemDescription>
Gata/adress <itemDescription>
Litteraturhänvisning <itemDescription>
 • Gunnar Asplund / Peter Blundell Jones - London : Phaidon, 2006
Fastighetsbeteckning <itemDescription>
Kvarter <itemDescription>
Y-koordinat/longitud / i rikets nät <itemDescription>
Tidpunkt / byggår <itemDescription>
 • 1925 [Asplunds tillbyggnad]
Litteraturhänvisning <itemDescription>
 • Restaurerat : Karl Johansskolan, Göteborg / Jan Wallinder. Artikel i: Arkitektur ISSN 0004-2021 Nr 5 (1992), s. 12-19
X-koordinat/latitud / i rikets nät <itemDescription>
Litteraturhänvisning <itemDescription>
 • Karl Johansskolan : Bilder ur skollivet : Karl Johansskolan 1875-1925-1950 / Elof Lindälv. - Göteborg : C.R. Holmqvists boktr, 1951
Litteraturhänvisning <itemDescription>
 • Karl Johansskolan / redaktör: Lars Olson - Göteborg : Karl Johansskolan, 1992
Event <context>
 • Ritad av Asplund, Gunnar [1925].
Sakord<itemName>
anläggning
bebyggelse
utbildning och vetenskap
Subject <subject>
 • Cultural history
Bebyggelse-id <itemNumber>
Bebyggelse-id <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Göteborgs stadsmuseum
Link to source <url>

Teknisk data