Tillbaka till sökresultatet

Fyndplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Date <presTimeLabel> järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), , stenålder (12000 f.Kr. - 1700 f.Kr.), bronsålder (1700 f.Kr. - 500 f.Kr.), järnålder (500 f.Kr. - 1100 e.Kr.), medeltid (1100 e.Kr. - 1500 e.Kr.), nyare tid (1500 e.Kr. - 2100 e.Kr.)
Place <presPlaceLabel> Sverige Bohuslän
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Gravfynd, osäkert från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Lösfynd från Stenålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Obekant från Bronsålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Obekant från Järnålder
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Obekant från Medeltid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Obekant från Nyare tid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Obekant från Okänd tid
Översiktlig fyndtyp <itemDescription>
 • Obekant från Stenålder
Event <context>
 • Obekant aktivitet i Bohuslän, Sverige.
 • Gravaktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Bohuslän, Sverige.
 • Obekant aktivitet 500 f.Kr. - 1099 e.Kr. i Bohuslän, Sverige.
 • Aktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Bohuslän, Sverige.
 • Obekant aktivitet 12009 f.Kr. - 1701 f.Kr. i Bohuslän, Sverige.
 • Obekant aktivitet 1700 f.Kr. - 501 f.Kr. i Bohuslän, Sverige.
 • Obekant aktivitet 1100 e.Kr. - 1499 i Bohuslän, Sverige.
 • Obekant aktivitet 1500 - 2099 i Bohuslän, Sverige.
Keywords <itemKeyWord>
 • Axel Emanuel Holmberg
 • järn
 • knacksten
 • kärl
 • pilspets
 • sten
 • trä
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Cultural history
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Fyndtyp <itemSpecification>
Lokalidentitet <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data