Boplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Östergötland, Motala, Östergötland, Brunneby
Terräng <itemDescription>
  • På och nedanför avsats i svag NÖ-sluttning. Åkermark.
Orientering <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • Boplats, bestående av 1 stenpackning, 4 m l och 0,1m tj, synlig i V dikeskanten ca 0,1 m under markytan, som här är kraftigt nedodlad.
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Brunneby, Motala, Östergötland, Östergötland.
Lämningstyp<itemName>
Boplats
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Boplats
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data