BJÖRSÄTERS KYRKA

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1200 - 1299
Place <presPlaceLabel> Län: Östergötland, Kommun: Åtvidaberg, Landskap: Östergötland, Socken: Björsäter , Stift: Linköpings stift, Församling: Åtvids församling
Title <itemTitle> BJÖRSÄTERS KYRKA
Historik <itemDescription>
 • Historiken kompletterad vid inventeringen 2004:
  DEN MEDELTIDA KYRKAN var belägen ca 4 meter söder om den nuvarande kyrkan. Den var uppförd av trä med rektangulärt långhus och ett smalare, rakslutet kor. Sannolikt var kyrkan uppförd i s k stavteknik, senast under 1200-talet. Kyrkan var invändigt rikt dekorerad med målningar av mycket hög konstnärlig kvalitet, utförda ca 1325. När träkyrkan revs i s...

  Visa hela
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Sakristia - Öster, Kor - Rundat, Kor - Smalare, Kor - Öster, Sakristia - Öster, Torn - Väster, Torn - Väster
Takform <itemDescription>
 • Sadeltak - Valmat, Sadeltak - Valmat
Event <context>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Producerades i Församling: Åtvids församling, Björsäter, Åtvidaberg, Östergötland, Östergötland.
 • Nybyggnad 1200-01-01 - 1299-12-31 av Bertil Bengtsson.
 • Specifika inventarier - dopfunt 1275-01-01 - 1325-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1325-01-01 - 1325-12-31 .
 • Fast inredning - altaruppsats 1706-01-01 - 1706-12-31 av G Beuthin.
 • Fast inredning - predikstol 1709-01-01 - 1709-12-31 av G Beuthin.
 • Fast inredning - orgel 1710-01-01 - 1710-12-31 .
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1734-01-01 - 1734-12-31 av Magnus Hultman.
 • Nybyggnad - Sakristia 1799-01-01 - 1801-12-31 av Casper Seurling.
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1799-01-01 - 1801-12-31 av Casper Seurling.
 • Nybyggnad - Torn 1799-01-01 - 1801-12-31 av Casper Seurling.
 • Nybyggnad - Korparti 1799-01-01 - 1801-12-31 av Casper Seurling.
 • Rivning 1800-01-01 - 1800-12-31 .
 • Invigning 1801-01-01 - 1801-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - måleri, interiör 1803-01-01 - 1803-12-31 av Pehr Hörberg.
 • Ändring - ombyggnad, exteriör 1820-01-01 - 1820-12-31 .
 • Fast inredning - läktare 1829-01-01 - 1829-12-31 av Carl Gustaf Blom-Carlsson.
 • Fast inredning - orgel, orgelfasad 1830-01-01 - 1830-12-31 av Carl Gustaf Blom-Carlsson.
 • Specifika inventarier - kyrkklocka 1842-01-01 - 1842-12-31 av F Seipel.
 • Fast inredning - orgel 1848-01-01 - 1848-12-31 av Anders Jonsson.
 • Specifika inventarier - altartavla 1849-01-01 - 1849-12-31 av Gustaf Adolf Engman.
 • Underhåll - interiör 1850-01-01 - 1850-12-31 av Abraham Nyström.
 • Ändring - ombyggnad, exteriör 1850-01-01 - 1850-12-31 av Abraham Nyström.
 • Ändring - ombyggnad, golv 1893-01-01 - 1893-12-31 .
 • Teknisk installation - värme 1893-01-01 - 1893-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1901-01-01 - 1901-12-31 av G Lundquist.
 • Ändring - ombyggnad, exteriör 1901-01-01 - 1901-12-31 av Gustaf Hermansson.
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1901-01-01 - 1901-12-31 av Gustaf Hermansson.
 • Ändring 1910-01-01 - 1910-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1915-01-01 - 1915-12-31 .
 • Konservatorsarbeten 1928-01-01 - 1928-12-31 av Sven Sundbaum.
 • Ändring - ombyggnad, exteriör 1936-01-01 - 1936-12-31 av Johannes Dahl.
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1936-01-01 - 1936-12-31 av Johannes Dahl.
 • Teknisk installation - el 1944-01-01 - 1944-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, fönster 1949-01-01 - 1949-12-31 av Johannes Dahl.
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1949-01-01 - 1949-12-31 av Johannes Dahl.
 • Teknisk installation - värme 1949-01-01 - 1949-12-31 .
 • Fast inredning - orgel, orgelverk 1949-01-01 - 1949-12-31 av Nils Hammarberg.
 • Underhåll - målningsarbete, exteriör 1969-01-01 - 1969-12-31 .
 • Teknisk installation 1982-01-01 - 1982-12-31 .
 • Konservatorsarbeten 1990-01-01 - 1991-12-31 av Sten Peterson.
 • Ändring - ombyggnad, golv 2001-01-01 - 2001-12-31 .
 • Dendrokronologisk undersökning 2002-01-01 - 2002-12-31 .
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts - Slät, Puts - Slät
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Plåt - Koppar
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, Murverk - Tegel, Murverk - Natursten
Color <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Salkyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Enskeppig
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • ÅTVIDABERG BJÖRSÄTER 1:6 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data