BILDER

Utställning, Fotografi, Photograph

Bild

link to gallery
By: <presImageByline>Jeppsson, Johan
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Photo date <presTimeLabel> 2020-02-06
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm
Beskrivning <itemDescription>
  • Dokumentation av utställningen Skulpturhallen 2019, Östasiatiska museet, Stockholm.
Fotodatum <itemDescription>
Bildarkivnummer <itemDescription>
Event <context>
  • Fotograferad 2020-02-06 i Stockholm, Sverige av Jeppsson, Johan.
Keyword <itemKeyWord>
  • Interiör
Motif <itemMotiveWord>
  • Skulpturhallen-Religioner i Asien
Sakord, engelska<itemName>
Photograph
Motivord<itemName>
Utställning
Sakord<itemName>
Fotografi
Subject <subject>
  • Cultural history
Bildarkivnummer <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data