Tillbaka till sökresultatet

Sala gruvkyrkogård. Innanför och utanför vid Sala silvergruva. Etapp 3. Forskningsgrävning. Sala stadsförsamling, Silvergruvan 1:47, fornlämning 51, Västmanlands län

Rapport

link to gallery
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Place <presPlaceLabel> Län: Västmanland; Kommun: Sala; Landskap: Västmanland; Socken: Sala stad
Title <itemTitle> Sala gruvkyrkogård. Innanför och utanför vid Sala silvergruva. Etapp 3. Forskningsgrävning. Sala stadsförsamling, Silvergruvan 1:47, fornlämning 51, Västmanlands län
Event <context>
  • Tillkomst i Sverige av Bäckström, Ylva & Ingvarsson-Sundström, Anne.
  • Utgivning 2012 av Societas Archaeologica Upsaliensis.
  • Arkiverad 2018-11-02 .
Titel<itemName>
Sala gruvkyrkogård. Innanför och utanför vid Sala silvergruva. Etapp 3. Forskningsgrävning. Sala stadsförsamling, Silvergruvan 1:47, fornlämning 51, Västmanlands län
Classifikation <itemClassName>
  • Rapport
Identifierare <itemNumber>
  • 201200187 Rapport 529766b5-679d-46a2-93e2-73862450fc4f
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data