Tillbaka till sökresultatet

skoklosters kyrka

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Byggnad
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1250 - 1299
Place <presPlaceLabel> Län: Uppsala, Kommun: Håbo, Landskap: Uppland, Socken: Skokloster , Stift: Uppsala stift, Församling: Skoklosters församling
Title <itemTitle> skoklosters kyrka
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Kor - Rakt, Gravkor - Söder, Gravkor, Kor - Öster, Kor - Smalare
Takform <itemDescription>
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkans interiör präglas fortfarande i hög grad av den stora restaurering som utfördes 1893-94 under ledning av arkitekten Emil Langlet. Restaureringen var hårdhänt så till vida att det södra sidoskep... Visa hela
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Fasaderna är av rött tegel utom södra sidoskeppet vars fasad är putsad och avfärgad i tegelrött samt målad med tegelimiterande mönster. I väster har kyrkan två stora framspringande strävbågar som inra... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Skoklosters kyrka är en treskeppig basilika uppförd med skalmurar i tegel. Kyrkan uppfördes under 1200-talets andra hälft som klosterkyrka åt ett nunnekloster tillhörande cistercienserorden. Det är en... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Skoklosters församling, Skokloster, Håbo, Uppland, Uppsala.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1250-01-01 - 1299-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1250-01-01 - 1299-12-31 .
 • Nybyggnad 1250-01-01 - 1300-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1488-01-01 - 1488-12-31 .
 • Brand 1503-01-01 - 1503-12-31 .
 • Ändring 1527-01-01 - 1527-12-31 .
 • Brand 1560-01-01 - 1569-12-31 .
 • Fast inredning - altare 1617-01-01 - 1617-12-31 .
 • Nybyggnad - Gravkor 1620-01-01 - 1624-12-31 .
 • Ändring 1639-01-01 - 1639-12-31 .
 • Nybyggnad - Gravkor 1639-01-01 - 1639-12-31 av Herman Wrangel.
 • Arkitekturbunden utsmyckning 1643-01-01 - 1653-12-31 av Daniel Anckerman.
 • Fast inredning - altaruppsats 1672-01-01 - 1672-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1674-01-01 - 1674-12-31 av Jochim Richborn.
 • Äldre kulturhistorisk inventering 1690-01-01 - 1699-12-31 .
 • Ändring 1730-01-01 - 1730-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1737-01-01 - 1737-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1739-01-01 - 1739-12-31 .
 • Fast inredning - läktare 1800-01-01 - 1800-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1804-01-01 - 1804-12-31 av Pehr Lund.
 • Ändring - restaurering 1820-01-01 - 1820-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1843-01-01 - 1843-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1882-01-01 - 1882-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1892-01-01 - 1892-12-31 .
 • Ändring - restaurering 1893-01-01 - 1894-12-31 av Emil Viktor Langlet.
 • Fast inredning - orgel 1931-01-01 - 1931-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - skulptur, interiör 1957-01-01 - 1957-12-31 av Schilkin Michael.
 • Ändring - restaurering 1963-01-01 - 1963-12-31 av Ragnar Jonsson.
 • Fast inredning - orgel 1964-01-01 - 1964-12-31 av Mads Kjersgaard.
 • Ändring - restaurering 1971-01-01 - 1971-12-31 av Ove Hidemark.
 • Fast inredning - orgel 1972-01-01 - 1972-12-31 av Magnussons orgelbyggeri AB.
 • Konservatorsarbeten 1973-01-01 - 1973-12-31 av Hugo Löfgren.
 • Fast inredning - orgel 1978-01-01 - 1978-12-31 .
 • Teknisk installation - värme 1982-01-01 - 1983-12-31 .
 • Ändring 1990-01-01 - 1992-12-31 av Ahlgren Edblom arkitekter.
 • Konservatorsarbeten 1993-01-01 - 1993-12-31 av Lars Götberg.
 • Fast inredning - orgel 1996-01-01 - 1996-12-31 av Ulf Oldaeus.
 • Underhåll 1998-01-01 - 1998-12-31 .
 • Konservatorsarbeten 2000-01-01 - 2000-12-31 av Ulf Leijon.
 • Ändring - ombyggnad 2003-01-01 - 2003-12-31 av Kerstin Ferner.
Fasadmaterial<itemMaterial>
Tegel, Puts, Fasadmaterial lika med stommen
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Plåt - Koppar
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Tegel, Murverk - Tegel
Colour <itemColor>
 • Röd
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Basilika
Plantyp-Treskeppig
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Basilika
Plantyp-Treskeppig
Class <itemClassName>
 • Basilika
 • Kyrka
 • Plantyp-Treskeppig
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • HÅBO SKOKLOSTER 3:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data