Torstuna kyrka

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1200 - 1399
Place <presPlaceLabel> Län: Uppsala, Kommun: Enköping, Landskap: Uppland, Socken: Torstuna , Stift: Uppsala stift, Församling: Fjärdhundra församling
Title <itemTitle> Torstuna kyrka
Takform <itemDescription>
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkan har karakteriserats som ett av Mälardalens främsta exempel på sengustaviansk kyrkoarkitektur. Den är uppförd på 1790-talet och ersatte då en äldre kyrka från 1730-talet som i sin tur ersatt en ... Visa hela
Historik <itemDescription>
 • Kyrkan har karakteriserats som ett av Mälardalens främsta exempel på sengustaviansk kyrkoarkitektur. Den är uppförd på 1790-talet och ersatte då en äldre kyrka från 1730-talet som i sin tur ersatt en ... Visa hela
Byggnadsdel <itemDescription>
 • Sakristia - Norr, Sakristia - Norr, Kor - Öster, Absid - Öster, Kor - Rakt, Kor - Öster, Kor - Smalare, Torn - Väster
Event <context>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Producerades i Församling: Fjärdhundra församling, Torstuna, Enköping, Uppland, Uppsala.
 • Nybyggnad 1200-01-01 - 1399-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1650-01-01 - 1650-12-31 .
 • Brand 1723-01-01 - 1723-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad 1723-01-01 - 1731-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1737-01-01 - 1738-12-31 av Olof Hedlund.
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1792-01-01 - 1792-12-31 av Johan Christoffer Loëll.
 • Nybyggnad - Korparti 1792-01-01 - 1792-12-31 av Johan Christoffer Loëll.
 • Ändring - ombyggnad 1792-01-01 - 1797-12-31 .
 • Fast inredning - bänkinredning 1800-01-01 - 1800-12-31 .
 • Fast inredning - predikstol 1802-01-01 - 1802-12-31 av Burchart Precht.
 • Ändring - ombyggnad, yttertak 1831-01-01 - 1831-12-31 .
 • Ändring - påbyggnad 1849-01-01 - 1850-12-31 .
 • Nybyggnad - Torn 1850-01-01 - 1851-12-31 av C G Grundberg.
 • Ändring 1863-01-01 - 1863-12-31 .
 • Fast inredning - orgel 1864-01-01 - 1864-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, yttertak 1928-01-01 - 1928-12-31 .
 • Underhåll - interiör 1935-01-01 - 1935-12-31 av Sven Dalén.
 • Fast inredning - orgel 1939-01-01 - 1939-12-31 .
 • Ändring - ombyggnad, interiör 1992-01-01 - 1993-12-31 av Uno Söderberg.
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts - Slät, Puts - Sprit, Puts
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Plåt
Stomme<itemMaterial>
Murverk, Murverk - Natursten, Murverk - Tegel
Color <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Treskeppig
Hallkyrka
Dagens användning<itemName>
Kyrka
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Plantyp-Treskeppig
Hallkyrka
Classifikation <itemClassName>
 • Hallkyrka
 • Kyrka
 • Plantyp-Treskeppig
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • ENKÖPING TORSTUNA 18:1 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data