Kistspik

Object

link to gallery
Type of object <itemType> Object
Beskrivning <itemDescription>
Event <context>
  • Undersökt/Insamlat .
  • Tillverkad 800 e.Kr. - 1100 e.Kr. .
Material<itemMaterial>
Järn
Measurements <itemMeasurement>
  • antal: 4
Typ<itemName>
Kistspik
Sakord<itemName>
Spik
Classifikation <itemClassName>
  • Arkeologisk samling
  • Byggnadsdetaljer och monument
  • Religion och kult
Collection <collection>
  • Historiska museet
Undernummer <itemNumber>
SHM föremålsidentitet <itemNumber>
FID <itemNumber>
Förvärvsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museer
Link to source <url>

Teknisk data