TÄBY KYRKA

Bebyggelse - byggnad

link to gallery
Type of object <itemType> Building
Date <presTimeLabel> Nybyggnadsår: 1200 - 1299
Place <presPlaceLabel> Län: Stockholm, Kommun: Täby, Landskap: Uppland, Socken: Täby , Stift: Stockholms stift, Församling: Täby församling
Title <itemTitle> TÄBY KYRKA
Interiörbeskrivning <itemDescription>
 • Vapenhusets kalkmålningar dateras till omkring 1500. De är blekta av tidigare överkalkningar och fragmentariskt bevarade. Upphovsmannen är oidentifierad. Den rikt järnbeslagna ekdörren med stocklås är original från 1400-talet.

  Vid valvslagningen på 1450-talet försågs långhus och kor med fyra kryssvalv av tegel med helstensribbor, överputsade med ett grovt kalkbruk som följer underlagets ojämnhe...

  Visa hela
Takform <itemDescription>
Historik <itemDescription>
 • Täby kyrka uppfördes som sockenkyrka under senare hälften av 1200-talet. Den har ett rektangulärt långhus med kor och är ett tidigt exempel på salkyrka. Sakristia med ribblöst kryssvalv av tegel byggs... Visa hela
Exteriörbeskrivning <itemDescription>
 • Kyrkan är orienterad i öst-västlig riktning med koret i öster. Murarna, uppförda av gråsten, var länge oputsade med synliga, brett utstrukna fogar. Från en brand i mitten av 1400-talet finns över valv... Visa hela
Event <context>
 • Producerades i Församling: Täby församling, Täby, Täby, Uppland, Stockholm.
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML .
 • Nybyggnad - Sakristia 1200-01-01 - 1399-12-31 .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1200-01-01 - 1299-12-31 .
 • Nybyggnad - Korparti 1200-01-01 - 1299-12-31 .
 • Nybyggnad - Kyrkan i sin helhet 1250-01-01 - 1259-12-31 .
 • Nybyggnad - Vapenhus 1400-01-01 - 1499-12-31 .
 • Ändring 1400-01-01 - 1997-12-31 .
 • Arkitekturbunden utsmyckning - kalkmålning 1480-01-01 - 1489-12-31 av Albertus Pictor.
Fasadmaterial<itemMaterial>
Puts - Sprit, Fasadmaterial lika med stommen
Taktäckningsmaterial<itemMaterial>
Trä - Spån
Stomme<itemMaterial>
Murverk - Natursten, Murverk - Natursten
Color <itemColor>
 • Vit
Historiska/ursprungliga kategorier<itemName>
Kyrka
Salkyrka
Plantyp-Enskeppig
Nuvarande kategorier<itemName>
Kyrka
Salkyrka
Plantyp-Enskeppig
Classifikation <itemClassName>
 • Kyrka
 • Plantyp-Enskeppig
 • Salkyrka
Lagskydd <itemSpecification>
 • Kyrkligt kulturminne. 4 kap. KML
Byggnadsbeteckning <itemNumber>
 • TÄBY TÄBY KYRKBY 3:12 - husnr 1
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data