BILDER

Täby kyrka

Foto

link to gallery
By: <presImageByline>Okänd
Copyright: <presImageCopyright> Okänd
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Photo
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige; Län: Stockholm; Kommun: Täby; Landskap: Uppland; Socken: Täby
Title <itemTitle> Täby kyrka
Beskrivning <itemDescription>
  • Kyrkan mot nordväst 1682. Foto av teckning. Ur Hadorph afritningar, Kungl. Bibl.
Event <context>
  • Tillkomst i Täby kyrka, Täby, Täby, Uppland, Stockholm, Sverige av Okänd.
  • Arkiverad 2021-04-19 .
Technique <itemTechnique>
  • Film
Titel<itemName>
Täby kyrka
Classifikation <itemClassName>
  • Fotografi
Identifierare <itemNumber>
  • KMB_16000200135661_3522-001.TIF
Arkiv referenskod <itemNumber>
  • K 1 C: 756 Torsvi-Täby Gr 1-2
Kulturmiljöbild objekt-id <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data