Boplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Södertälje, Södermanland, Östertälje
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Beronius Jörpeland, L. & Evanni, L. 2005: Arkeologiska förundersökningar. Förhistoriska kulturlager, odlingsytor och skålgropar. Väg 225, sträckan Moraberg-Lövstalund, delen Gärtuna-Lövstalund. Södermanland, Östertälje socken, RAÄ 185, RAÄ 266 och RAÄ 277. Riksantikvarieämbetet Avdelningen för arkeologiska undersökningar, UV Mittt, Rapport 2005:9. (RAÄ dnr 321-1105-2006).
Terräng <itemDescription>
  • N-sluttande åkermark och Ö-sluttning av närliggande impediment.
Beskrivning <itemDescription>
  • Boplats, delundersökt, ca 4-32x2-25 m (Ö-V). Inom boplatsen påträffades vid arkeologisk förundersökning år 2004 kulturlager, 5 stolphål och 2 gropar. Fynd av små fragment av främst keramik, bränd lera... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Se Skannat dokument, Inventeringsbokuppslag under Huvuduppgiftsfliken för arkeologiska undersökningar som har registrerats vid Fornminnesregistret före FMIS införande.
Placering <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Östertälje, Södertälje, Södermanland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Boplats
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Boplats
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data