Accession

Samling

link to gallery
Type of object <itemType> Collection
Date <presTimeLabel> 2005
Accessionstext <itemDescription>
  • År 1999 utförde Riksantikvarieämbetet, avdelning för arkeologiska undersökningar, UV Mitt, en arkeologisk undersökning inom fastigheten Gärtuna 3:1, i Östertälje socken, Södermanland. Undersökningen leddes av Solveig Brunstedt och föregicks av en utredning 1994 och förundersökningar i maj 1999. Förundersökningarna resulterade i upptäckten av två nya fornlämningar, RAÄ 277 och RAÄ 278.
    RAÄ 277 bes...

    Visa hela
Kommentar <itemDescription>
  • Sö, Östertälje sn, Raä 277, Gärtuna 3:1
Event <context>
  • Förvärvad 2005 .
Accession<itemName>
KML
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens historiska museum
Link to source <url>

Teknisk data