BILDER

Brev

Dokument

link to gallery
By: <presImageByline>Östasiatiska museet
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Document
Date <presTimeLabel> 1938-09-05
Text i dokument <itemDescription>
  • Stockholm den 5 september 1938. Professorskan, Fru Elsa Andersson, Eden Hotell, Stockholm.
    Bästa Elsa. Ditt lån från mig på 30 pund gör med rådande kurs 19.40 kr. 582:-. För att utjämna detta har jag ej betalat någonting 1 juli och 1 aug., på 1 septemberbetalningen fråndrager jag 82 kr., återstår då Kr. 168, som jag nu låter insätta på din räkning i Östgötabanken. Samtidigt ber jag Östgötabanken a...

    Visa hela
Text i dokument <itemDescription>
  • 0014, Stockholm den 5 sept. 1938. Professorskan, Fru Elsa Andersson, Eden Hotell, stockholm Bästa Elsa. Ditt lån från mig på 30 pund gör med rådande kurs 19.40 Kr. 582:-. För att utjämna detta har jag... Visa hela
Event <context>
  • Mottagen av Rosenius-Andersson, Elsa.
  • Tillverkad 1938-09-05 .
Typ av dokument<itemName>
Brev
Subject <subject>
  • Cultural history
Arkivdokument-ID <itemNumber>
License <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Östasiatiska museet
Link to source <url>

Teknisk data