Stensättning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Gotland, Gotland, Gotland, Fröjel
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
  • 1) Stensättning? borttagen, 6 m i diam och 0,4 m h. Gravanläggni ng ej påvisad vid undersökning. Intill och N om nr 1 är: 2) Stens träng, borttagen, 32 m l (N-S) till NNV-SSÖ) och 1,5-5 m br. Unde rsö... Visa hela
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Fröjel, Gotland, Gotland, Gotland.
Lämningstyp<itemName>
Stensättning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Stensättning
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
Lämningsnummer <itemNumber>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data