BILDER

Magasinet - En etnografisk skattkammare, The Storage – An Ethnographic Treasury, Öppet magasin

Utställning

link to gallery
By: <presImageByline>Uppgift om fotograf saknas
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Display
Date <presTimeLabel> 2012-10-26
Place <presPlaceLabel> Etnografiska museet, Stockholm
Title <itemTitle> Magasinet - En etnografisk skattkammare
Beskrivning <itemDescription>
 • Museets magasin är stängda för allmänheten och till och med för en stor del av personalen. Där förvaras hundratusentals föremål bakom lås och säkerhetsdörrar, ofta i specialanpassade klimat. Nu bjuds du som besökare in i en miljö som återspeglar mängden och mångfalden i museets samlingar.
  Här kan du själv utforska olika teman och ta reda på mer om föremålen. Informationen kommer från museets datab...

  Visa hela
Beskrivning / engelska <itemDescription>
 • In this exhibit, we have gathered items from from the four corners of the world:
  Close to one million photographs and hundreds of thousands of artifacts preserved for posterity.
  Only a fraction has b...

  Visa hela
Anmärkning <itemDescription>
 • Medarbetarlista finns i materialet liksom också protokoll från projektgruppsmöten och ekonomimöten.
Anmärkning <itemDescription>
 • Ampuller till malfällor i montrar C och T utbytta 2015-11/mibo
Utställningstyp <itemDescription>
Event <context>
 • Tillverkades 2012-10-26 - i Etnografiska museet, Stockholm.
Titel, engelska<itemName>
The Storage – An Ethnographic Treasury
Annat namn<itemName>
Öppet magasin
Titel<itemName>
Magasinet - En etnografisk skattkammare
Utställningsnamn<itemName>
Magasinet - En etnografisk skattkammare
Subject <subject>
 • Cultural history
Diarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data