BILDER

kruka, skål, kärl

Föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Westling, Rose-Marie
Copyright: <presImageCopyright> Statens museer för världskultur
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Place <presPlaceLabel> Afrika, Zimbabwe, Masase-trakten
Beskrivning <itemDescription>
 • Svart skål i vilken mannen tvättar penis före samlaget, med magisk vätska. Kärlet får ej användas till annat och visas ej för ogifta. (generalkatalogen)
Magasinet / monterdel <itemDescription>
Land / engelska <itemDescription>
Geografiskt namn / annat <itemDescription>
Händelse / var närvarande vid <itemDescription>
 • Bolinders expedition till södra Afrika (1948-1949)
Event <context>
 • Insamlad av Bolinder, Gustaf Wilhelm.
 • Ursprung i Masase-trakten, Zimbabwe, Afrika.
 • Förvärvad 1949 .
Material, engelska<itemMaterial>
ceramics
Materialkategori<itemMaterial>
keramik-lera
Material<itemMaterial>
lera
Keywords <itemKeyWord>
 • 1949.14.0052
 • Kärl och behållare (415)
 • Magi (789)
 • Redskap och verktyg (410)
 • Religonsutövning (780)
 • pottery
Measurements <itemMeasurement>
 • Höjd: 9,7 cm.
 • Diameter: 22,7 cm.
Sakord, engelska<itemName>
vessel
bowl
Sakord<itemName>
kruka
skål
kärl
Subject <subject>
 • Cultural history
Inventarienummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Statens museer för världskultur - Etnografiska museet
Link to source <url>

Teknisk data