Boplatsområde

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Västmanland, Västerås, Västmanland, Västerås
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • Emanuelsson, M, 2009, Södra Erikslund, Under kraftledningarna vid E18, Arkeologisk utredning etapp 1 och 2, Södra Erikslund, Västerås 4:85, Västerås stad, Västmanlands län, Kulturmiljövård Mälardalen,... Visa hela
Beskrivning <itemDescription>
  • Boplats, undersökt och borttagen,150x50 m (N-S). Inom området har en mängd anläggningar påträffats: stolphål, härdar, nedgrävningar, skärvstens-/stensamlingar, skärvstenshögar, rännor m.m. I gyttret a... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Placering <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Event <context>
  • Belägen i Västerås, Västerås, Västmanland, Västmanland.
Lämningstyp<itemName>
Boplatsområde
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Boplatsområde
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
  • Ingen antikvarisk bedömning
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data