Stensättning

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Stockholm, Botkyrka, Södermanland, Botkyrka
Orientering <itemDescription>
  • Nr 1 är 56 m S om gångbana vid en punkt mittför SV hörnet avgaragelänga. Nr 2 är Ö om och omedelbart intill nr 1 om nr 3 är0,5 m S om nr 1
Placering <itemDescription>
Terräng <itemDescription>
  • NNV-sluttande blockrik moränmark med berg i dagen. Nivå 30-40 m öh
Beskrivning <itemDescription>
  • Inom på flygfotobilden streckat område har funnits ett gravfältenligt beskrivningen på föregående sida. Vid besiktning kundekonstateras att inom det streckade området finns inga ytterligarespår av for... Visa hela
Skadestatus <itemDescription>
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
  • ATADnr 4258/76: ATA Dnr 4193/68: SNOK 1935, nr 415, Fornm. Inv1930+1937 nr 51: Se anteckn. i Botkyrka pärmen, Df Raä.
Event <context>
  • Belägen i Botkyrka, Botkyrka, Södermanland, Stockholm.
Lämningstyp<itemName>
Stensättning
Subject <subject>
  • Archaeology
  • Site
Classifikation <itemClassName>
  • Stensättning
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data