Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Bok

Litteratur

link to gallery
By: <presImageByline>Föremålsfoto Morgan Olsson/Blekinge museum
Copyright: <presImageCopyright> Blekinge museum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Book
Date <presTimeLabel> 1729
Place <presPlaceLabel> Tryckort: Stockholm
Title <itemTitle> Blm 9950 - Bok
Beskrivning <itemDescription>
  • Bok, ordlista "Alphabetiskt Orde-Register Öfwer Alla Konglige och andra Förordningar, Resolutioner, Förklaringar, Publicationer och Notificationer, hwad namn dhe hafwa kunna, Som ifrån Början af åhr 1719. til 1728. åhrs slut äro utaf trycket utgångne". Pärmar med pergament.
    Gåva 1924.

Event <context>
  • Producerades 1729 - .
Titel<itemName>
Bok
Subject <subject>
  • Cultural history
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Blekinge museum
Link to source <url>

Teknisk data