Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Beslag

Arkeologiskt föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Okänd
Copyright: <presImageCopyright> Sörmlands museum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 1970
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige, Län: Södermanland, Landskap: Södermanland, Kommun: Nyköping, Socken: Lästringe, Fastighetsbeteckning: Åkra 1:1, Byggnadsnamn: Grindstugan
Title <itemTitle> SLM 18009 10:2 - Beslag
Anmärkning <itemDescription>
  • 3 fragment av järnbeslag.

    Se även: Riksantikvarieämbetet, Rapport 1975 B 36.

Event <context>
  • Hittad 1970 - i Sverige Södermanland Södermanland Nyköping Lästringe Åkra 1:1 Grindstugan, Lästringe, Nyköping, Södermanland, Södermanland, Sverige, Europa.
Material<itemMaterial>
Metall: Järn
Keywords <itemKeyWord>
  • Järnhandelsvaror
Titel<itemName>
Beslag
Sakord<itemName>
Beslag
Subject <subject>
  • Archaeology
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Sörmlands museum
Link to source <url>

Teknisk data