Tillbaka till sökresultatet

BILDER

Två agraffknappar

Arkeologiskt föremål

link to gallery
By: <presImageByline>Okänd
Copyright: <presImageCopyright> Sörmlands museum
License: <mediaLicense> Licens
Type of object <itemType> Object
Date <presTimeLabel> 1-9/10 2014
Place <presPlaceLabel> Land: Sverige, Landskap: Södermanland, Kommun: Flen, Socken: Helgesta, Fastighetsbeteckning: Helgesta_Näsby 1:21
Title <itemTitle> SLM 18249 - Två agraffknappar
Anmärkning <itemDescription>
 • Två agraffknappar av brons påträffade vid Helgesta –Näsby 1:21 i samband med metalldetektorsökning efter borttappade föremål som mynt.
  Fyndplatsen ligger ca 20 m.ö.h i moränmark N6542207, E609386. Inga kända fornlämningar i närheten. En oregistrerad stensättning 25 meter nordost om fyndplatsen.
  Knapparna är 21-24 mm i diameter och 10-12 mm höga och dekorerade med lister och knoppar. Har troligen...

  Visa hela
Event <context>
 • Ägdes i Sverige Södermanland Södermanland Flen Helgesta Helgesta –Näsby 1:21, Helgesta, Flen, Södermanland, Södermanland, Sverige, Europa.
 • Hittad 1020 e.Kr. - i Sverige Södermanland Flen Helgesta Helgesta_Näsby 1:21, Helgesta, Flen, Södermanland, Sverige, Europa.
Material<itemMaterial>
Metall: Brons
Technique <itemTechnique>
 • Gjutet
Measurements <itemMeasurement>
 • Diameter: 21-24 mm.
 • Höjd: 10-12 mm.
Titel<itemName>
Två agraffknappar
Sakord<itemName>
Knapp
Specialbenämning<itemName>
Agraffknapp
Subject <subject>
 • Archaeology
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Sörmlands museum
Link to source <url>

Teknisk data