Boplats

Kulturlämning

link to gallery
Type of object <itemType> Monument
Place <presPlaceLabel> Sverige, Östergötland, Norrköping, Östergötland, Norrköping
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nielsen, A-L., 1995. Kyrkvägen, Pryssgården 1:1, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Arkeologisk förundersökning. RAÄ UV Linköping rapport 1995:2. (ATA dnr 5159/93).
Undersökningsstatus <itemDescription>
Referens: kartmaterial <itemDescription>
 • 8G9d NÖ (FMR:s registerkarta)
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Gill, A., Björklund S. & Larsson, A., 2006. Naturgas mellansverige etapp III, Östergötlands län, sträckan Stångån-Braviken, Särskild arkeologisk utredning etapp 2, Rapporter från Arkeologikonsult 2006... Visa hela
Placering <itemDescription>
Skadestatus <itemDescription>
Beskrivning <itemDescription>
 • Boplats, delundersökt, med en huvudgeometri om ca 925x250 (NNÖ-SSV). Inom det markerade området har flera arkeologiska undersökningar genomförts som har lett till att begränsningen reviderats genom år... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Hjulström, Björn, 2011. Pryssgården - Lindhem. Arkeologisk utredning etapp 2, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Särskild arkeologisk utredning. Rapporter fråmn Arkeologikonsult 201... Visa hela
Referens: skriftlig källa <itemDescription>
 • Nilsson, Per., 2007. Pryssgården 1:1. Inför genomförande av detaljplan för industriområde. RAÄ 166, 178, Pryssgården 1:1, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. Arkeologisk utredning, e... Visa hela
Terräng <itemDescription>
 • Belägen i svag S-sluttning som efterhand övergår till platå i S och som i sin tur övergår till svag rygg eller mindre ås (NV-SÖ) i den S delen av området. Åker- och tomtmark.
Event <context>
 • Belägen i Norrköping, Norrköping, Östergötland, Östergötland.
Lämningstyp<itemName>
Boplats
Subject <subject>
 • Archaeology
 • Site
Classifikation <itemClassName>
 • Boplats
Aktualitetsstatus <itemSpecification>
Antikvarisk bedömning <itemSpecification>
RAÄ-nummer <itemNumber>
Lämningsnummer <itemNumber>
Metadata rights <itemLicense> Licens
Source <presOrganization> Riksantikvarieämbetet
Link to source <url>

Teknisk data